Vergelijk.nl

Vergelijk.nl

Op vergelijk.nl kunt u uw eigen producten tentoon stellen. Zodra men geinteresseerd is in uw product en prijsstelling, zal hij / zij op dit product klikken. Deze bezoeker wordt dan naar uw webwinkel geleid.

Op vergelijk.nl kunnen consumenten ruim 4 miljoen producten vergelijken. Meerdere malen per dag haalt men de meest actuele voorraad- en prijsinformatie op bij meer dan 750 toonaangevende winkels waaronder webshops van ShopExpert.nl.

Vergelijk.nl biedt optioneel ook een vertrouwde bestelomgeving, ook voor winkels die een consument bijvoorbeeld nog niet kent.

In geval van disputen kan Vergelijk.nl bemiddelen en de belangen van de consument behartigen bij de winkel.

Lees hier meer over uw mogelijkheden bij vergelijk.nl

Klik hier om u meteen aan te melden bij vergelijk.nl

 

 

Let op: aan het gebruik van vergelijk.nl kunnen kosten verbonden zijn.
ShopExpert.nl is niet aansprakelijk voor enig ongenoegen of consequentie welke ontstaat door het gebruik van vergelijk.nl. 

Loading

Een moment geduld a.u.b.